2008

בדו"ח הפירות הסובטרופיים הדו-שבועי מחירים של הפירות הסובטרופיים, בעיקר אבוקדו ואפרסמונים, בשווקים הסיטוניים באירופה (אנגליה, גרמניה וצרפת). נשמח לקבל את הערותיכם לדו"ח.
לקבלת הדו"ח שלחו את כתובת הדוא"ל שלכם אל מזכירות היחידה לחקר שווקים: dianal@moag.gov.il

לפתיחת דו"ח פירות סובטרופיים
דו"ח פירות סובטרופיים

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - פברואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - פברואר 2021
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות