2008


מנגו הוא אחד מהפירות החשובים ביותר ביצור העולמי של הפירות. היצוא העולמי של מנגו טרי התפתח מאוד בעשור האחרון והגיע בשנת 2005 לכ-900,000 טון. האיחוד האירופי וארה"ב הם שוקי היבוא העיקריים. ישראל מייצאת מנגו בעיקר למדינות האיחוד האירופי.
למצגת על השוק העולמי למנגו
מנגו - השוק העולמי

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב