2008

ענף הרימונים בישראל נמצא בשנים האחרונות בצמיחה מואצת, וזאת בעקבות גידול בביקוש לרימונים הנובע בין היתר מהתועלת הבריאותית הרבה של הפרי, לה נמצאו במחקרים חדשים עדויות מדעיות.

הפיתוח המואץ ביצור דורש מאמצים מקבילים בפיתוח השוק לרימונים טריים ולמוצרי רימונים מישראל.

מטרת עבודה זו היא לספק מידע עדכני על שוק הרימונים באירופה ובעולם, על היקפי היצור והשיווק ועל רמת המחירים באירופה, שוק היעד העיקרי ליצוא רימונים מישראל.
העבודה היא חלק מתוכנית מחקר מו"פ מונחה שיווק במימון קרן המדען הראשי במשרד החקלאות. העבודה מתבססת על מקורות מידע משניים (נתונים סטטיסטיים, מאמרים בעיתונות המסחר וכד'), פגישות עם נציגי חברות היצוא העיקריות בישראל, וסיור שווקים שנערך באוקטובר 2007. דו"ח הסיור נכלל בעבודה כנספח. נספחים נוספים כוללים דיווח משוק הרימונים הרוסי שנכתב במסגרת סיור שווקים בנושא אחר ותחשיבים כלכליים.
לפתיחת העבודה על הרימונים
שוקי היצוא לרימונים מישראל

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב