2008

דרום אפריקה נחשבת למעצמה כלכלית ביבשת אפריקה וכלכלתה נחשבת לגדולה ולעשירה ביותר ביבשת אפריקה. הכלכלה היא כלכלת שוק חופשי ומפותח, עם הכוונה ממשלתית מזערית. הצמיחה בשוק הסחורות והשתלבות האוכלוסייה השחורה בכלכלה הדרום אפריקאית, הובילו לצמיחה כלכלית מרשימה.

בין ישראל לדרום אפריקה קיים היפוך עונות מובהק בייצור הפירות הגלעיניים, כלומר קיים בדרום אפריקה מחסור בשוק המקומי בפירות גלעיניים דווקא בחודשי השיא של הייצור במדינת ישראל. חלון הייצוא מישראל הוא בעיקר בחודשים אפריל עד אוגוסט בנקטרינות ואפרסקים, אפריל עד יוני במשמשים ומאי עד נובמבר בשזיפים.

מספר יצרניות של פירות גלעיניים בעולם, במיוחד ספרד ופורטוגל, כבר זיהו את הפוטנציאל הקיים בשוק דרום אפריקה לייצוא הפירות הגלעיניים. זה מספר שנים מנסות יצרניות אלו לחדור לשוק המקומי בדרום אפריקה, בכמויות קטנות יחסית, אך עם מגמת גידול לאורך השנים.

בשנים האחרונות עולה יבוא הגלעיניים לדרום אפריקה בקצב מהיר, סה"כ יבוא הגלעיניים גדל מ-160 טון בשנת 2000 ל-1,400 טון בשנים 2006 - 2007. על אף העליה בהיקף הייבוא בשנים האחרונות, עדיין מדובר בכמויות קטנות יחסית.

על אף הפוטנציאל הקיים לייצוא גלעיניים מישראל לדרום אפריקה, הפוטנציאל לא ממומש כמצופה בשל בעיות לוגיסטיקה מורכבות, מחירים גבוהים לצרכן מחוץ לעונה בדרום אפריקה ודרישות פיטוסניטריות מחמירות.


בעבודה זו ננסה, על סמך המידע הקיים, לתאר את שוק הפירות הגלעיניים בדרום אפריקה באופן כללי בהתייחס למספר היבטים:
1. היקפי הייצור של הפירות הגלעיניים בשוק המקומי בדרום אפריקה, בהשוואה לייצור בישראל.
2. צריכת הפירות הגלעיניים בדרום אפריקה (שוק מקומי וייצוא כפרי טרי, תעשייה, פירות יבשים וכו').
3. היקפי היצוא של הפירות הגלעיניים מדרום אפריקה, זנים, חודשי הייצוא, ערכי יצוא ממוצעים לטון, צרכניות עיקריות של פירות גלעיניים מדרום אפריקה וכו'.
4. יבוא הפירות הגלעיניים לדרום אפריקה, חודשי הייבוא, היקפי הייבוא ומדינות ההספקה העיקריות של פירות גלעיניים לדרום אפריקה, בנוסף נתאר חסמים ומגבלות עיקריים לייצוא הפירות הגלעיניים מישראל לדרום אפריקה.
לפתיחת העבודה על הפוטנציאל ליצוא פירות גלעיניים לדרום אפריקה
דרום אפריקה - השוק לפירות גלעיניים

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - פברואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - פברואר 2021
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות