2009

עבודה זו בוחנת את התפתחות השוק האירופי לפירות אקזוטיים. העבודה מתמקדת בשווקים האירופיים כשוקי יעד עיקריים לייצוא הפירות מישראל. העבודה הוכנה כעבודת רקע לתוכנית מו"פ מונחה שיווק של המדען הראשי לפיתוח היצוא של זני גויאבות חדשים מופחתי ריח, בצורה של פרי מוכן לאכילה. בעקבות כך נכלל בעבודה פרק מיוחד שמתייחס לשוק הגויאבות באירופה ומציג את התפתחות המחירים הסיטוניים של הגויאבות במדינות שונות באירופה.

לפתיחת העבודה על השוק האירופי לפירות אקזוטיים

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב