2009

דו"ח סיור 26 - 30 ביוני 2009
צ'כיה נמנית על היצרניות החשובות בעולם של דגי נוי, ומשמשת כמקור ההספקה השני בחשיבותו של דגי נוי למדינות האיחוד האירופי. זאת ועוד, צ'כיה היא המקור העיקרי של דגי נוי שמקורם מגידול בשבי במערב אירופה. ככזאת, צ'כיה הינה שחקנית מרכזית בשוקי היצוא הפוטנציאליים ליצוא דגי נוי מישראל.
בעבודה זו מובא מידע שנאסף במסגרת הסיור על מבנה הענף, שיטות הגידול, מבנה המסחר בשלבים שונים של שרשרת השיווק ואפיקי היצוא. כמו כן, ניסינו ללמוד על המגמות וההתפתחויות הצפויות בגידול דגי נוי ויצואם מצ'כיה בשנים הקרובות.
תמונת המצב ביצוא דגי הנוי מצ'כיה למערב אירופה, משפרת את יכולתנו להעריך את ההזדמנויות והסיכונים הניצבים בפני המשך פיתוח הענף בישראל וכן יכולה לשמש ככלי נוסף בעת קביעת קווים מנחים להמשך המחקר והפיתוח של ענף גידול דגי הנוי כענף יצוא חדש בחקלאות הישראלית.

לפתיחת דו"ח סיור דגי נוי בצ'כיה
דגי נוי בצ'כיה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות