2009

ציפי פרידקין מסכמת את עונת 2008/09 לגבי מוצרי נוי ופרחים נבחרים: ירוקים - רוסקוס, פיטוספורום, ארליה ולאוקדנדרון ספרי סנסט. פרחי בצל ופקעת - נוריות וכלניות. פילרים - פלוקס, סולידגו, פרח שעווה וגבסנית.

לפתיחת סיכום עונה ירוקים פרחי בצל ופקעת ופילרים 2008/09

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב