2009

המשבר הפיננסי העולמי, שהחל בשנת 2008, והחשש למשבר כלכלי כבד גרמו לשינויים בהרגלי הקנייה של מזון במדינות המערביות המפותחות.
שינויים אלה כוללים ירידה בכמויות הקניה, מעבר לתחליפים זולים יותר וקניה בחנויות זולות יותר. גם הביקוש למזון אורגני נפגע כתוצאה מהמשבר.

התפתחות השוק האורגני התאפיינה בשנים האחרונות בשיעורי גידול גבוהים, בין 10% ל- 20% בשנה, במדינות מערביות רבות. אומנם, נתח השוק של המזון האורגני עדיין קטן (כ- 2 עד 3 אחוזים בממוצע במדינות מערביות), כאשר אחד המחסומים העיקריים להרחבת הצריכה היא פרמיית המחירים הגבוהה אותה נדרשים הצרכנים לשלם עבור מוצרי מזון אורגניים רבים.

בפרסום שלהלן מידע על התפתחות השוק האורגני לאור המשבר הכלכלי בשווקים הגדולים ביותר למזון אורגני בעולם – ארה"ב, גרמניה ואנגליה.
לפתיחת פרסום השפעת המשבר הכלכלי העולמי על הביקוש למזון אורגני

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב