2009

מקור הפיטאיה הוא במרכז אמריקה ומשם הובא הפרי למזרח אסיה. עד אמצע שנות התשעים הפרי כמעט לא היה מוכר בשוקי אירופה. מאז הפרי משווק כפרי אקזוטי אשר מיועד לפלח שוק מסוים (נישה), בדרך כלל לקבוצות אתניות באירופה שמקורן מהמזרח הרחוק, אך גם לצרכנים רגילים. למרות העליה המואצת בייבוא הפיטאיה לאירופה בשנים האחרונות, עדיין נחשב הפרי כפרי נישה והכמויות המיובאות הן קטנות. 
ישראל הצליחה לחדור לשוק האירופי ולהתחרות מול הספקיות האסייתיות אם כי כמויות היצוא הן קטנות. 
מטרת העבודה היא בחינה ראשונית של פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל לשוק האירופי.

לפתיחת העבודה על פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019