2009

מקור הפיטאיה הוא במרכז אמריקה ומשם הובא הפרי למזרח אסיה. עד אמצע שנות התשעים הפרי כמעט לא היה מוכר בשוקי אירופה. מאז הפרי משווק כפרי אקזוטי אשר מיועד לפלח שוק מסוים (נישה), בדרך כלל לקבוצות אתניות באירופה שמקורן מהמזרח הרחוק, אך גם לצרכנים רגילים. למרות העליה המואצת בייבוא הפיטאיה לאירופה בשנים האחרונות, עדיין נחשב הפרי כפרי נישה והכמויות המיובאות הן קטנות. 
ישראל הצליחה לחדור לשוק האירופי ולהתחרות מול הספקיות האסייתיות אם כי כמויות היצוא הן קטנות. 
מטרת העבודה היא בחינה ראשונית של פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל לשוק האירופי.

לפתיחת העבודה על פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022