2009

מקור הפיטאיה הוא במרכז אמריקה ומשם הובא הפרי למזרח אסיה. עד אמצע שנות התשעים הפרי כמעט לא היה מוכר בשוקי אירופה. מאז הפרי משווק כפרי אקזוטי אשר מיועד לפלח שוק מסוים (נישה), בדרך כלל לקבוצות אתניות באירופה שמקורן מהמזרח הרחוק, אך גם לצרכנים רגילים. למרות העליה המואצת בייבוא הפיטאיה לאירופה בשנים האחרונות, עדיין נחשב הפרי כפרי נישה והכמויות המיובאות הן קטנות. 
ישראל הצליחה לחדור לשוק האירופי ולהתחרות מול הספקיות האסייתיות אם כי כמויות היצוא הן קטנות. 
מטרת העבודה היא בחינה ראשונית של פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל לשוק האירופי.

לפתיחת העבודה על פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות