2009

תמונת מצב עדכנית והערכת פוטנציאל היצוא של דגי נוי מישראל
יצוא דגי הנוי מישראל התפתח מאוד בעשור האחרון והגיע לערך של כ-70 מיליון ש"ח ב-2007. כמעט כל היצור של דגי נוי בישראל מיועד ליצוא. גם היצוא של דגי נוי מים קרים, וגם היצוא של דגי נוי טרופיים גדל בעשור האחרון בצורה משמעותית. לאחרונה החל יצוא של דגי נוי ימיים מגידול בשבי אך היצוא עדיין קטן.
שיעור הצמיחה ביצוא במונחים של שקלים ריאליים הגיע ל-10% בשנה בעשור האחרון. שיעור הצמיחה של היצוא במונחי אירו מעט נמוך יותר – 8.7% בשנה.

לפתיחת העבודה על השוק העולמי לדגי נוי

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב