2010

דו"ח סיור ליפן, 13 - 19 באוקטובר 2009:
השוק ליצוא רימונים ומוצריהם,
פוטנציאל היצוא של פירות תמר מהזן 'מג'הול'.

השוק היפני הוא אחד משוקי היבוא החשובים בעולם לפירות וירקות. דרישות השוק היפני לאיכות חיצונית ופנימית גבוהות מאוד, להן מתווספות דרישות פיטוסניטריות מחמירות המהוות מחסום כניסה.
דרישות האיכות הגבוהות ביפן יכולות מחד להוות מחסום לחלק ממדינות היצור ומאידך מהוות הזדמנות לספקים שמסוגלים להתאים את רמת האיכות שלהם לדרישות השוק היפני.
בקרב הצרכנים היפנים קיים עניין רב במוצרי מזון בריאים בכלל, ובמוצרי מזון עם סגולות בריאותיות מיוחדות בפרט. רימונים הם על-פי תוצאות מחקר, פרי המאופיין בסגולות בריאותיות יוצאות דופן. לאור הגידול המהיר הצפוי בהיצע של הרימונים והתמרים מהזן 'מג'הול' בישראל ולאור המאפיינים המיוחדים של השוק היפני, מצאנו חשיבות בבחינת שוק זה כשוק יעד פוטנציאלי חדש ליצוא רימונים ומוצרי רימונים וכן ליצוא תמר 'מג'הול' טרי שהינו מוצר פרמיום חדש מבין מוצרי התמרים.
העבודה הוגשה למדען הראשי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לפתיחת דו"ח סיור ליפן

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב