2010

בננות הן הפרי הנסחר ביותר בין מדינות העולם. על פי נתוני המכס של האיחוד האירופי יובאו לאיחוד בשנת 2008 כמעט 5 מיליון טון בננות ממקורות הספקה מחוץ לאיחוד, בערך יבוא CIF של קרוב ל- 3 מיליארד אירו.
יבוא הבננות האורגניות לאיחוד האירופי בשנים האחרונות נאמד בכ-150 - 200 אלף טון.על פי נתוני ה-ITC, המחיר הסיטוני לבננות אורגניות בשוקי מערב אירופה נע בין 1 אירו ל-1.8 אירו לק"ג.
בישראל נטועים מעל 20 אלף דונם בננות המניבים כ-120,000 טון פרי. גידול הבננות בישראל נהנה מיתרון יחסי של מיעוט במזיקים ובמחלות. בעבודה זו נסקור את השוק לבננות אורגניות במערב אירופה במטרה להביא מידע לבחינת הכדאיות הכלכלית של הסבת הענף לשיטות גידול אורגניות ופיתוח ענף יצוא חדש.

לפתיחת העבודה על פוטנציאל היצוא של בננות אורגניות מישראל

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב