2010

בהמשך לעדכון מצב שוק הרימונים באירופה שפורסם לקראת תחילת עונת יצוא הרימונים בדו"ח הפירות הסובטרופיים באוגוסט 2010, מובאת להלן סקירה משלימה הכוללת פוקוס על הרימונים בספרד, מחירים סיטוניים וקמעוניים של רימונים באירופה ומגוון ידיעות מרחבי העולם.

 לפתיחת עדכון שוק הרימונים

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022