2012

 

 

מצגות מיום העיון במסחר קמעוני בתוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/presentation_retail_trade_Symposium.aspxמצגות מיום העיון במסחר קמעוני בתוצרת טרייהמצגות מיום העיון במסחר קמעונאי בתוצרת טרייה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון ראשון 2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/Milk_Price_qtr1_2013.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון ראשון 2013)הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון ראשון 2013)
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/annual report 2011.aspxדין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2011
יום עיון ארצי בנושא מסחר קמעוני בתוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/Retail_ֹtrade_conference.aspxיום עיון ארצי בנושא מסחר קמעוני בתוצרת טרייהיום עיון ארצי בנושא מסחר קמעוני בתוצרת טרייה
מדד מחירי תוצרות חקלאות טרייה לחודש לחודש אוקטובר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_october_2012.aspxמדד מחירי תוצרות חקלאות טרייה לחודש לחודש אוקטובר 2012
בחינת פעילותם של המו"פים הפריפריאלייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/mop2012.aspxבחינת פעילותם של המו"פים הפריפריאליים
קנס בסך 50,000 ₪ לרשת טיב טעם שהפקיעו מחיר חלב בפיקוח ב- 21 אגורות במשך 5 חודשים בכל סניפי הרשתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/tiv_taam_Fined.aspxקנס בסך 50,000 ₪ לרשת טיב טעם שהפקיעו מחיר חלב בפיקוח ב- 21 אגורות במשך 5 חודשים בכל סניפי הרשתקנס בסך 50,000 ₪ לרשת טיב טעם שהפקיעו מחיר חלב בפיקוח ב- 21 אגורות במשך 5 חודשים בכל סניפי הרשת
החלטת ועדת המחירים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 1996 בעניין אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחיריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/Update_Milk_Prices.aspxהחלטת ועדת המחירים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 1996 בעניין אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחיריםהחלטת ועדת המחירים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 1996 בעניין אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחירים
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_september_2012.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2012
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 10https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/price_index_export_10.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 10דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 10
סטנדרטים לסימון ביצים - מצגת לכנס משווקי ביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/eggs.aspxסטנדרטים לסימון ביצים - מצגת לכנס משווקי ביצים
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_august_2012.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2012מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2012
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון רביעי 2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/matara_price_qtr_4.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון רביעי 2012)הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון רביעי 2012)
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_7_2012.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2012מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2012
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 8https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/price_index_export.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 8דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 8
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 7https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_export_june_2012.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 7דו"ח חודשי מדדי מחירים
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_june_2012.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2012מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2012
עלון מידע - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לאגריטך 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/AGRITECH2012.aspxעלון מידע - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לאגריטך 2012
מיתוג אזורי וגיאוגרפי של תוצרת טריה ומעובדת (מצגת) - יום עיון "מחקרים בזית" 30 במרץ 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/olive oil.aspxמיתוג אזורי וגיאוגרפי של תוצרת טריה ומעובדת (מצגת) - יום עיון "מחקרים בזית" 30 במרץ 2012
המחירים בשוק הסחורות - יולי 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/commodities.aspxהמחירים בשוק הסחורות - יולי 2012
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 6https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_export_6.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 6דו"ח חודשי מדדי מחירים
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש מאי 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_may_2012.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש מאי 2012מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש מאי 2012
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון שלישי 2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/matara_price_qtr3.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון שלישי 2012)הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב (רבעון שלישי 2012)
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/2011.aspxהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות לשנת 2011
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 5https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/Pages/index_export_5.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 5דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא, גיליון מס' 5