2012

תכנית משרד החקלאות ופיתוח הכפר לנושא סטנדרטים לסימון ביצים, הוצגה בכנס הסברה למשווקי ביצים שנערך באוקטובר 2012.
התוכנית המוצעת מבוססת על סטנדרט הסימון המקובל באירופה.
במצגת מופיעות מטרות התכנית, ההיבטים המשפטיים ושיטת הסימון במדינות אחרות באירופה ובעולם.

לפתיחת מצגת סטנדרטים לסימון ביצים

 

 

משרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/import_eggs.aspxמשרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדר
הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/grape_south_africa.aspxהודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאוקראינהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/veterinary-health-certificate-for-dog-and-cat-to-Ukraine.aspxתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאוקראינה