2012

החקלאות היא אמצעי הפרנסה העיקרי בפריפריה. תחילת פעילות המו"פים במחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית – כדי להבטיח את המשך ההתיישבות בפריפריה, הפיכתה לרווחיות, מציאת פתרונות לחקלאים הוותיקים כדי שלא יצאו מהענף והכשרת חקלאים חדשים. הנסיבות ההיסטוריות של הקמת המו"פים ומטרותיהם כמקדמי פיזור אוכלוסייה הצדיקו תמיכה מוגברת בפריפריה.

המערכת, שפועלת כיום בחסות משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, החטיבה להתיישבות והקק"ל, כוללת שמונה מו"פים אזוריים הפרושים מצפון לדרום: מו"פ צפון; מו"פ עמק המעיינות (בית שאן), מו"פ בקעת הירדן, מו"פ ההר המרכזי, מו"פ דרום, מו"פ רמת נגב, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית, ומו"פ ערבה דרומית.

במסמך שלהלן נבחנת הפעילות ובפרט התרומה הכלכלית של מרכזי המחקר והפיתוח הפריפריאליים (להלן מו"פים) ביחס להשקעה בהם. בנוסף, בוחן המסמך את המשך התמיכה הממשלתית במו"פים והמשך פעילותם לאחר סיום תקציב הפעילות במסגרת ההסכם הנוכחי (2013 - 2017).לפתיחת המסמך בנושא בחינת פעילותם של המו"פים הפריפריאליים
בחינת פעילותם של מרכזי המחקר והפיתוח הפריפריאליים

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב