2013

הכנס יתקיים ביום ג', י"ד אלול תשע"ג, 20 באוגוסט 2013 , מהשעה 08:30 - 13:30 באודיטוריום כהן, מנהל המחקר החקלאי, הקריה החקלאית, בית דגן.
הכנס יערך לזכרו של ד"ר אברהם מלמד, מייסד היחידה לחקר שווקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומנהלה הראשון.
הציבור מוזמן

להזמנה ותכנית הכנס "אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית"