2013

אסטרטגיה שיווקית לדגים טריים, פרופ' אמיר היימן * תקנות לסימון בשר, עדיפות לצריכת בשר טרי על-פני קפוא, חיים דיין, מנכ"ל אמב"ל * קמפיין "כחול לבן" לעידוד צריכת מוצרים מייצור מקומי, יאיר שירן, ראש מנהל תעשיות, משרד הכלכלה * אסטרטגיית "דגת הארץ" לניהול שיווק הדגים הטריים בישראל, גברי איכנולד, "דגת הארץ" * שיווק מוצרי דגה בחברת "טיב טעם", יוסי שליו, סמנכ"ל סחר ברשת "טיב טעם" * המסחר הימי בבשר ובמוצרי דגה, אריאלה נמרוור.
יום העיון נערך בשיתוף: ניר פרוימן - האגף לדיג ולחקלאות מים, ציפי פרידקין - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה.

לפתיחת המצגות מיום עיון שיווק קמעוני
שיווק קמעוני