2013

אסטרטגיה שיווקית לדגים טריים, פרופ' אמיר היימן * תקנות לסימון בשר, עדיפות לצריכת בשר טרי על-פני קפוא, חיים דיין, מנכ"ל אמב"ל * קמפיין "כחול לבן" לעידוד צריכת מוצרים מייצור מקומי, יאיר שירן, ראש מנהל תעשיות, משרד הכלכלה * אסטרטגיית "דגת הארץ" לניהול שיווק הדגים הטריים בישראל, גברי איכנולד, "דגת הארץ" * שיווק מוצרי דגה בחברת "טיב טעם", יוסי שליו, סמנכ"ל סחר ברשת "טיב טעם" * המסחר הימי בבשר ובמוצרי דגה, אריאלה נמרוור.
יום העיון נערך בשיתוף: ניר פרוימן - האגף לדיג ולחקלאות מים, ציפי פרידקין - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה.

לפתיחת המצגות מיום עיון שיווק קמעוני
שיווק קמעוני

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב