2013

 

 

דו"ח הוועדה לבחינת המשק המשפחתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/vaada_meshek_mishpachti.aspxדו"ח הוועדה לבחינת המשק המשפחתידו"ח הוועדה לבחינת המשק המשפחתי
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל - 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/doh_calcali_2012.aspxדין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל - 2012דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/milk_price_qtr_1_2014.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 לשנת 2014הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 לשנת 2014
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ד - 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/tzav_pikuach_mechirim.aspxצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ד - 2013צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ד
עבודה אודות הביקוש למים בכפוף לכושר הנשיאה של הגידולים החקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/bikush_lemaim_kosher_nesia.aspxעבודה אודות הביקוש למים בכפוף לכושר הנשיאה של הגידולים החקלאייםעבודה אודות הביקוש למים בכפוף לכושר הנשיאה של הגידולים החקלאיים
מגמות בשוק תפוחי האדמה באירופה ומידע לקראת עונת היצוא 2013/14https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/megamot_tapuhei_adama_euro.aspxמגמות בשוק תפוחי האדמה באירופה ומידע לקראת עונת היצוא 2013/14מגמות בשוק תפוחי האדמה באירופה ומידע לקראת עונת היצוא 2013/14
מכתב הסבר אודות ירידת מחירי הביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/egg_reduction_letter.aspxמכתב הסבר אודות ירידת מחירי הביציםמכתב הסבר אודות ירידת מחירי הביצים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל)(תיקון), התשע"ד - 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/tzav_idkun_egg_prices.aspxצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל)(תיקון), התשע"ד - 2013צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל)(תיקון), התשע"ד
חקלאות אורגנית בישראל 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/organic_agri_2013.aspxחקלאות אורגנית בישראל 2013חקלאות אורגנית בישראל 2013
מגמות בשוקי תפוחי האדמה במדינות צפון אירופה ומערבהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/megamot_potato_2013.aspxמגמות בשוקי תפוחי האדמה במדינות צפון אירופה ומערבהמגמות בשוקי תפוחי האדמה במדינות צפון אירופה ומערבה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/Milk_price_rivon_4.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2013הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2013
מותגים במוצרי חקלאות: חשיבות, שימוש ועתיד, פרופ' אמיר היימןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/HEIMAN.aspxמותגים במוצרי חקלאות: חשיבות, שימוש ועתיד, פרופ' אמיר היימן
מבנה ופעילות המועצות בארה"ב - לקחים לישראל? ד"ר מרדכי כהן (קדמון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/KEDMON.aspxמבנה ופעילות המועצות בארה"ב - לקחים לישראל? ד"ר מרדכי כהן (קדמון)
מיתוג תוצרת חקלאית ייחודית בדוגמת שמן זית - כינויי מקור ושיתוף פעולה אזורי, פרופ' אלון מלטרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/malter.aspxמיתוג תוצרת חקלאית ייחודית בדוגמת שמן זית - כינויי מקור ושיתוף פעולה אזורי, פרופ' אלון מלטר
יין, חדשנות ומיתוג - איך ניתן להתמודד כיקב משפחתי בתחרות בשווקים? ד"ר יאיר מרגליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/MARGALIT.aspxיין, חדשנות ומיתוג - איך ניתן להתמודד כיקב משפחתי בתחרות בשווקים? ד"ר יאיר מרגלית
כיצד ממתגים קומודיטי? דוגמת תפו"א "הדוד משה", השי רוביןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/RUBIN.aspxכיצד ממתגים קומודיטי? דוגמת תפו"א "הדוד משה", השי רובין
שוק סיטוני חדש בישראל - למה? יעקב רוזנבאוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/YAAKOV.aspxשוק סיטוני חדש בישראל - למה? יעקב רוזנבאום
אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית טרייה, ד"ר יעל קחלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/YAELK.aspxאתגרים בשיווק תוצרת חקלאית טרייה, ד"ר יעל קחל
הצלחות וכישלונות בשיווק פירות חדשים, פרופ' יוסי מזרחיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/YOSSI.aspxהצלחות וכישלונות בשיווק פירות חדשים, פרופ' יוסי מזרחי
המלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח - טיוטה להערות הציבור (שימוע) - אורכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/Recommendation_Committee_prices.aspxהמלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח - טיוטה להערות הציבור (שימוע) - אורכההמלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח
כנס "אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית", 20 באוגוסט 2013 בבית דגןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/Agricultural_Marketing_Challenges.aspxכנס "אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית", 20 באוגוסט 2013 בבית דגןכנס "אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית"
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/strategy2012.aspxהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות לשנת 2012
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/milk_price_qtr_3_2013.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2013הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2013
מגמות בשוק האפרסמון העולמי - מצגת מיום עיון למגדלי האפרסמונים - 24 יוני 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/persimmon.aspxמגמות בשוק האפרסמון העולמי - מצגת מיום עיון למגדלי האפרסמונים - 24 יוני 2013
שיווק קמעוני של תוצרת מן החי, בדגש על דגים טרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2013/Pages/FISH8MAY2013.aspxשיווק קמעוני של תוצרת מן החי, בדגש על דגים טריים