2013


בהתאם להסכם שנחתם ביולי 2003  עם משרד האוצר ולאור ירידת  המחירים בתשומות הישירות בגידול ביצים, נדרשת ירידת   מחיר.  ירידת   המחירים אושרה על ידי ועדת המחירים והצו נחתם על ידי השרים  ב 20  בנובמבר  2013.
סה"כ הירידה המשוקללת  לצרכן באריזה קימעונאית הינה 3.3% ולקימעונאי 3.8%  , לסיטונאי במקטע המוסדי 3.6%וליצרן 4.8% (משוקלל בגדלים הרלונטיים).

למכתב המלא