2013


בחמש השנים הקרובות ישנו צפי להמשך עליית מחירי תפוחי האדמה במערב אירופה ולתנודתיות גבוהה במחירים. עלייה מתונה בייצור במדינות צפון אירופה ומערבה תנותב לשווקים מתעוררים ולשוק האירופי האיתן. שחקנים מכל שרשרת הייצור בשוק יאלצו לחשוב מחדש על דרכים להגן על עצמם מפני התנודתיות במחירים ולמגר את רמת הסיכון.

בשנים האחרונות נמדדו שתי מגמות עיקריות במחירי תפו"א במערב אירופה: עלייה מתונה במחירים ותנודתיות גבוהה. על אף שהתנודתיות הגבוהה מקשה על שרטוט קו המגמה, מסתמן כי העלייה במחירים הייתה מתונה ביחס לעלייה הממוצעת של מחירי הסחורות האחרות.

למסמך המלא

 

 

רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
הודעה ליבואנים - עדכון דרישת יבוא זרעי קנביס (Cannabis sativa) מארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_kanabis_usa1219-6886.aspxהודעה ליבואנים - עדכון דרישת יבוא זרעי קנביס (Cannabis sativa) מארה"ב