2013


בחמש השנים הקרובות ישנו צפי להמשך עליית מחירי תפוחי האדמה במערב אירופה ולתנודתיות גבוהה במחירים. עלייה מתונה בייצור במדינות צפון אירופה ומערבה תנותב לשווקים מתעוררים ולשוק האירופי האיתן. שחקנים מכל שרשרת הייצור בשוק יאלצו לחשוב מחדש על דרכים להגן על עצמם מפני התנודתיות במחירים ולמגר את רמת הסיכון.

בשנים האחרונות נמדדו שתי מגמות עיקריות במחירי תפו"א במערב אירופה: עלייה מתונה במחירים ותנודתיות גבוהה. על אף שהתנודתיות הגבוהה מקשה על שרטוט קו המגמה, מסתמן כי העלייה במחירים הייתה מתונה ביחס לעלייה הממוצעת של מחירי הסחורות האחרות.

למסמך המלא

 

 

מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019
הודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_batle_hodu.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודו
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_hasa_turky.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיה