2013


מצ"ב הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 לשנת 2014, ופרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר.
להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 לשנת 2014
פרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר