2013

בשנת 2013 פועלים בישראל 335 מגדלים אורגניים ו-36 יצואנים המיצאים מישראל כ- 68 אלף טון של תוצרת חקלאית אורגנית.
שטחי החקלאות האורגנית בישראל בשנת 2012 היו כ-68 אלף דונם.
בסקירה המצורפת מידע על החקלאות האורגנית בישראל בשנת 2013, הפיקוח והסטנדרטים, ושטחי הגידול והיצוא (2012) של התוצרת האורגנית הטרייה.


חקלאות אורגנית בישראל

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות