2013

בשנת 2013 פועלים בישראל 335 מגדלים אורגניים ו-36 יצואנים המיצאים מישראל כ- 68 אלף טון של תוצרת חקלאית אורגנית.
שטחי החקלאות האורגנית בישראל בשנת 2012 היו כ-68 אלף דונם.
בסקירה המצורפת מידע על החקלאות האורגנית בישראל בשנת 2013, הפיקוח והסטנדרטים, ושטחי הגידול והיצוא (2012) של התוצרת האורגנית הטרייה.


חקלאות אורגנית בישראל

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתמשרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית. הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני. המידע שתמסרו בסקר זה יסייע למשרד לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים - על מנת לפשט ולייעל את התהליך.
משרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_hadbara2017.aspxמשרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות