2013

אפרסמונים בישראל: כ-14,000 דונם של אפרסמונים נטועים כיום • מרבית המטעים (85%) מרוכזים באזור המרכז ובאזור השפלה וההר • יבול של כ-35 אלף טון • יצוא של כ-13.5 – 15 אלף טון בעונת 2012/13 (ספטמבר – מרץ) • 19 יצואנים – 4 מתוכם אוחזים ב-90% מהיצוא או 6 מתוכם ב-95% מהיצוא. ובעולם?

לפתיחת מצגת שוק האפרסמון העולמי
השוק העולמי של האפרסמונים

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב