2014

מצ"ב טיוטה להערות הציבור לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים.
הערות לטיוטת הנוהל יש לשלוח לרוני הרשקוביץ עד ה-25.8.14 Ronih@moag.gov.il


לטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים

למצגת נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים