2014

מצ"ב טיוטה להערות הציבור לקול קורא לתמיכה בפעילות חיילים משוחררים בחקלאות הערות לטיוטת הנוהל יש לשלוח לד"ר אורית גינזבורג עד ה- 20.10.2014 oritg@moag.gov.il


לקול קורא 2014 חינוך לחקלאות – פעילות חיילים משוחררים בחקלאות - טיוטה להערות הציבור

עבודה בשדה