2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה בפעילות צעירים וחיילים משוחררים בתחום החקלאות.

ניתן להגיש את הטפסים עד ליום ה' 6.11.14, י"ג בחשון תשע"ה. לידי ד"ר אורית גינזבורג  oritg@moag.gov.il

לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד. באם קיים צורך תתאפשר השלמת טפסים עד ליום ה'  13.11.14, כ' חשון, תשע"ה.


לקול קורא לחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2014

חיילים משוחררים בחקלאות