2014

בישראל נטועים כ-14 אלף דונם של אפרסמונים, המניבים כ-36 אלף טון פרי. כשליש מהיבול הופנה העונה (2013/14) ליצוא. למרות ריבוי היצואנים, 4 מתוכם אוחזים ב-91% מהיצוא. במצגת המצורפת מידע על שוק האפרסמונים העולמי – ייצור ושטח גידול, יבוא האפרסמונים למדינות האיחוד האירופי, השוק הרוסי, היצוא מישראל ודגש מיוחד על ספרד. ספרד היא מקור ההספקה הגדול של אפרסמונים לשווקים באירופה, והנטיעות החדשות נמשכות!

במצגת מידע על גידול האפרסמונים בספרד (בעיקר במחוז ולנסיה) – היצוא הספרדי למדינות מחוץ לאיחוד האירופי, מחירי היצוא והזנים.


אפרסמון

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_02-2020.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 02/2020 מיום 26/07/2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה