2014

בישראל נטועים כ-14 אלף דונם של אפרסמונים, המניבים כ-36 אלף טון פרי. כשליש מהיבול הופנה העונה (2013/14) ליצוא. למרות ריבוי היצואנים, 4 מתוכם אוחזים ב-91% מהיצוא. במצגת המצורפת מידע על שוק האפרסמונים העולמי – ייצור ושטח גידול, יבוא האפרסמונים למדינות האיחוד האירופי, השוק הרוסי, היצוא מישראל ודגש מיוחד על ספרד. ספרד היא מקור ההספקה הגדול של אפרסמונים לשווקים באירופה, והנטיעות החדשות נמשכות!

במצגת מידע על גידול האפרסמונים בספרד (בעיקר במחוז ולנסיה) – היצוא הספרדי למדינות מחוץ לאיחוד האירופי, מחירי היצוא והזנים.


אפרסמון

 

 

הודעה ליבואנים - אושר היבוא של צמחי עציץ של הלובורוס (Helleborus) מ"ארצות אירופה"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Helleborus_import.aspxהודעה ליבואנים - אושר היבוא של צמחי עציץ של הלובורוס (Helleborus) מ"ארצות אירופה"
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019