2014

מונח לפניכם גיליון מס' 2 של "בחזית החקלאות" בהוצאת החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה. בגיליון זה מגוון חומרים ומאמרים, תוצרים של החטיבה.

משולחן העורכת:
בגיליון זה של "בחזית החקלאות" סקירה ראשונית של השפעות החרם הרוסי על השווקים השונים,  בשל חשיבות הנושא העלינו את הסקירה לאתר האינטרנט של המשרד עוד לפני פרסומה הרשמי ובגיליון הבא נביא עדכון בנושא. נושא נוסף בגיליון זה אותו מקדם המשרד הוא התארגנויות של חקלאים לחיזוק המשק המשפחתי – במטרה לשמר ולחזק את ההתיישבות. ד״ר יעל קחל ומתן רטנר מביאים לנו דיווחים על הנעשה בשוקי תפו״א, ובתחום חקר השווקים אנו מביאים הפעם מידע על יצוא המנגו מישראל והמצב בשוק האירופי ב- 2014, נתונים ממפקד עצי הזית, וסקירה קצרה על שוק התבלינים. ענבר גרינשטיין-דקר מהמרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מדווחת על שלושת המרכיבים המרכזיים של הסכם החקלאות - הגישה לשווקים, תמיכות מקומיות והתחרותיות ביצוא.
עוד בגיליון זה דיווח מכנס שערכה החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה בשיתוף הפקולטה לחקלאות, בנושא "אתגרים בשיווק תוצרת חקלאית" לזכרו של מייסד היחידה לחקר שווקים ומנהלה הראשון ד"ר אברהם מלמד ז"ל.
כמו תמיד, נשמח לקבל תגובות, הערות והארות לכתב העת alizaz@moag.gov.il
קריאה מהנה ועבודה פוריה
עליזה ז'זק

כתב העת "בחזית החקלאות" מופץ למנויים ומועלה לאתר האינטרנט של המשרד כשבועיים לאחר הוצאתו. לקבלת כתב העת המודפס בדואר שלחו שם וכתובת למשלוח, אל  alizaz@moag.gov.il

בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014


השפעת החרם הרוסי והמשבר הכלכלי ברוסיה על התוצרת המיובאת

ענף החקלאות בישראל צפוי להיפגע באופן משמעותי מהמשבר הכלכלי הנוכחי ברוסיה. היצוא של מוצרי חקלאות ומזון חשוף במיוחד לשוק הרוסי אליו הופנו 34.3% מסך היצוא של תוצרת חקלאית ומזון ב-2013, לעומת שיעור יצוא של 1.6% בלבד בסך יצוא הסחורות. בהמשך מובאים נתוני היצוא של הירקות והפירות לרוסיה בשנים האחרונות והנתח של היצוא לרוסיה ביצוא המוצרים השונים, כמו גם הצגת השינוי בשערי הש״ח והדולר ביחס לרובל, הרחבת הסיוע ל״פירות וירקות״ באיחוד האירופי ודיווח ראשוני של קנ״ט על נזקי הסערה בתחילת ינואר 2015. עדכון לגיליון מספר 2

בחזית החקלאות