2014

8% מהקרקע החקלאית הראויה לעיבוד בעולם נפרשים על שטחה של רוסיה ולמרות זאת הייצור המקומי של פירות, ירקות ופרחים שם חלש. ברוסיה קיים מחסור בשימוש בטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות, בזרעים ובטכניקות אחסון חדישות המושפע מהתשתיות הקיימות ומהמנטליות של החקלאים, שירשו עוד מימי ברית המועצות.
בשל הייצור המקומי הנמוך, רוסיה הינה אחת המעצמות הגדולות ביותר בייבוא פירות וירקות. היקף ייבוא הפירות והירקות של רוסיה נאמד בכ-9 מיליון טון לשנה בממוצע. אחת הסיבות לגידול בהיקפי היבוא, היא המודעות ההולכת וגוברת לצריכת מזון בריא בקרב האוכלוסיה העירונית בעיקר. את המגמתיות בהיקפי הייבוא ניתן לראות גם בבחינת סך הייבוא השנתי מישראל, שגדל פי 10 בכמותו, בין השנים 2004 - 2012.
הסקירה נערכה על בסיס הנתונים שהיו בידנו בחודש אוגוסט 2014.

לקריאת הסקירה המלאה