2014

מאת: רוני הרשקוביץ, ד"ר יעל קחל

מטרת ההרצאה הנה להציג את המחקר האירופי ומסקנות לבחינת המדיניות כלפי התארגנויות מגדלים בישראל. במצגת סקירה של מחקר שנערך באיחוד האירופי בנושא ארגוני מגדלים (פירות וירקות), התמיכה של האיחוד בהם, תפקידי הקואופרטיבים והביצועים שלהם, ורעיונות לקידום התארגנויות מגדלים בישראל.
במסגרת תיקון חוק ההגבלים העסקיים ושינוי הפטור החקלאי, הוחלט לסייע ולתמוך בהתארגנויות חקלאים על מנת לחזק את החקלאי הבודד. נשמח לקבל להתייחסיות, רעיונות ויוזמות בנושא זה ובכלל לגבי המדיניות לקידום ולפיתוח החקלאות.
(ההרצאה ניתנה על ידי רוני הרשקוביץ במסגרת סיכום עונת פלפל 2013/14 בערבה וכיכר סדום ב-26.5.2014).


קואופרציה שיווקית באיחוד האירופי – לקחים להתארגנות בישראל
pilpel

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב