2014

המחירים של מוצרי החלב בישראל גבוהים יחסית בהשוואה למחירים באיחוד האירופי. מאמר זה בוחן האם זול יותר לייצר חלב באירופה, ומה גובה התמיכות התקציביות מהן נהנות הרפתות באיחוד האירופי. בעקבות רפורמה במדיניות החלב באיחוד האירופי כבר לא קיימת תמיכה משמעותית במחיר החלב באיחוד, והפער בין המחיר של החלב הגולמי באיחוד האירופי למחירו בניו זילנד ובארה"ב הצטמצם מאוד.
בהשוואה לישראל, מחיר החלב הגולמי באיחוד האירופי ( EU15 ) נמוך בכ 20 עד 40 אגורות לליטר בשנים האחרונות. אולם, כאשר מתחשבים בתמיכות השונות
שמקבלים הרפתנים באיחוד האירופי ומתרגמים אותן לליטר חלב, התמורה "לליטר חלב" באיחוד האירופי דומה למחיר החלב בישראל. ולמרות שעלויות ההזנה לליטר חלב בישראל יותר מכפולות בהשוואה לעלויות באיחוד האירופי, סך עלויות הייצור לליטר חלב רק מעט גבוהות יותר.
מאמר זה מתמקד בשלב ייצור החלב הגולמי בלבד. המחירים של מוצרי החלב לצרכן מושפעים מגורמים רבים
נוספים שאחראים לחלק הארי מהבדלי המחירים של מוצרי חלב בין ישראל לאיחוד האירופי.לעלויות ייצור ותמיכות במשקי החלב באיחוד האירופי

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxנהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19
חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2019-2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2019/Pages/hisun_shualim_tanim_2019-2020.aspxחיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2019-2020