2014

מחיר המטרה (המחיר שמקבל הרפתן מהמחלבה עבור החלב הגולמי) בהתאם לחוק מתעדכן אחת לרבעון, העדכון הקרוב ייכנס לתוקפו ב- 1.7.14, ויהיה בגובה של 14.59 אג' נוספות (המחיר המעודכן החל מ- 1.7.14 יעמוד על 228.83 אגורות לליטר). עלייה של 6.81%.
משרד החקלאות מיתן את העלייה במחיר המטרה, שעל פי התחשיב היתה אמורה להיות בגובה של 18.1 אגורות (לעומת 14.59 אגורות שנקבעה), בגלל הצפי של המשרד, כי עלויות הייצור של חלב גולמי ירדו ברבעון הבא.

רוב העלייה במחיר המטרה הנה בשל עלייה חדה במחיר התבואות שמשמשות כמזון לפרות, שהושפעו בשל הבצורת (אשר הוכרזה לא מכבר).
משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיע להבנות עם נציגי המגדלים של מזון הפרות למתן את העלייה במחיר המזון, בכדי למנוע עלייה גדולה בהרבה במחיר החלב. הודות לעבודת שטח זו, עלה מחיר התבואה לתחמיץ מ- 720 ₪ לטון לכ- 930 ₪ לטון, לעומת מחיר עסקאות של 1,350 ₪ לטון, אותו דרשו המגדלים.
על פי הנתונים שנאספו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, עלה מחיר השחת ב- 49%(!!) מ- 800 ₪ לטון ל- 1,189 ₪, ומחיר התבואה לתחמיץ (מזון גס לפרות) עלה בכ- 30%. הודות לעבודת המטה של המשרד, התייקרות המזון לפרות הסתכמה רק ב- 20%.

בנוסף, העלייה במחיר המטרה מביאה לידי ביטוי את הפער בין עלות הייצור לבין המחיר שקיבלו הרפתנים. (קרי, הרפתן המשיך לקבל מחיר נמוך בגין החלב למרות גידול חד בעלויות ייצורו).

בהתאם לנוהל, מחירי מוצרי החלב בפיקוח יובאו לדיון בוועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות.להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 3 2014
פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר