2014

מצ"ב הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, פרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר וכן עדכון המחירים המירביים לחומרי הגלם ולתעריפי הוויסות לענף החלב עבור הרבעון ה-4 לשנת 2014.

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפרוטוקול ועדת היישום
עדכון מחירי חומרי גלם ותעריפי הוויסות לענף החלב