2014

ארגון ה-OECD מוציא מדי שנה דו"ח המתאר את השינויים במדיניות של המדינות החברות ואחרות, וכן התפתחויות חשובות שמדינות עשויות לקחת בחשבון באם יעשו שינויים במדיניות החקלאית שלהן בשנים הקרובות.
בדו"ח שהתפרסם ב-2014 נותן הארגון הערכה למדיניות החקלאית של ישראל לשנת 2013, הערכה שלא שונה בצורה מהותית מהדו"ח של השנה הקודמת.

מאז 1995, צמצמה ישראל את התמיכות בחקלאות לרמה של כמחצית מהממוצע של ה-OECD. ב-2013, אחוז התמיכה בהכנסת החקלאים (PSE) בישראל ירד ל-8.1%, ובממוצע השנים 2011 – 2013 הגיעה התמיכה בחקלאים לכ-10%.
הפחתה זו מונעת בחלקה על ידי התקדמות במדיניות של רפורמות פנים ושל צמצום הגנה מכסית.
גם המחירים הגבוהים יותר בשווקים העולמיים בשנה האחרונה ובמיוחד מחיר החלב, תרמו לירידה באחוזי התמיכה.
אחת המסקנות המרכזיות של דו"ח ה-OECD בקשר לישראל היא שיש מגוון רחב של אפשרויות לרפורמות במדיניות החקלאית בכדי לשפר את היעילות של הסקטור החקלאי בישראל והתחרותיות הבינלאומית שלה, כל זאת בעלויות נמוכות יותר למשלמי המסים והצרכנים.

בקישורים למטה תקציר הדו"ח בעברית והפרק המתייחס למדיניות החקלאית של ישראל מתוך חוברת ארגון ה-OECD שהתפרסמה בספטמבר 2014 בנושא מדיניות חקלאית:  Evaluation Agricultural Policy Monitoring and.

תקציר הדו"ח בעברית

הדו"ח המלא באנגלית