2014

מצ"ב דו"ח פעילות לשנת 2013 של החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה אשר פורסם ביוני 2014
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה עוסקת בפיתוח מדיניות למימוש מטרות העל של המשרד: בחינה מתמדת של נושאי הליבה של המשרד, ניתוח מידע וידע לצורך גיבוש המדיניות ותמיכה בקבלת החלטות, תכלול (אינטגרציה) פנים וחוץ משרדיים לקידום פרויקטים ותהליכים בחקלאות וריכוז ותכלול תכניות העבודה של המשרד.

דו"ח פעילות לשנת 2013 של החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה