2014


החל מה-16/9/2014 כחלק מהליך לשיפור הסקירה ובחינתו מחדש, הוחלט על הפסקת סקירת המחירים המקסימליים והמינימליים ( "גבוה" ו-"נמוך"). ממועד זה מפורסם רק המחיר השכיח של כל גידול.
בכדי לקבל תמונה כללית, על אופן התנהגות המחירים המינימליים והמקסימליים בהשוואה למחיר השכיח במשך השנה האחרונה בפריטים השונים, חושב ממוצע היחס בין המחיר המקסימלי/ המינימלי למחיר השכיח.

למשל: עבור אפרסקים, המחיר המינימלי נמוך בממוצע ב-6.36% מהמחיר השכיח והמחיר המקסימלי גבוה בממוצע ב-6.30% מהמחיר השכיח, במשך השנה החולפת.

בטבלה המצורפת, מוצגים ממוצעי השיעורים לגידולים העיקריים, לפי סוג ו/או זן ראשי, אשר חושבו ע"פ ממוצע פשוט בשוק צריפין עבור כל קטגוריה.


לטבלה ולפרטים נוספים
לבסיס המידע המלא על פיו חושבו הערכים במסמך