2014

נושאים שהוחלטו (עיקרי החלטות) בוועדת המחירים:
1. הכרעה בדבר פיקוח על שמנת 32% שומן לאחר שימוע ציבורי
2. השפעת עדכון מחיר המטרה על מחירי המוצרים בפיקוח.


לעיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014