2015

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בכמות של הפלפלים המיוצרים בישראל והיצוא הפך אפיק השיווק העיקרי עבור חלק מאזורי הגידול. יעד היצוא המרכזי והמסורתי של הפלפל מישראל היה מערב אירופה. התחרות שהתגברה עם השנים בשוק המערב אירופי וירידת המחיר שפדה הפלפל הישראלי הביאו לניתוב התוצרת הישראלית לכיוונה של רוסיה. מהלך זה לווה אצל רבים מהמגדלים במעבר לזנים בעלי פרי גדול, המבוקש בשוק הרוסי. נקודת השבר של הענף היתה המשבר הכלכלי שפקד את אירופה בשנת 2008. מנקודת זמן זו ואילך הלך שער האירו ונחלש מול השקל והתבטא בירידה חדה בפדיון ושחיקת רווחיותו של הענף. בסקירה זו מוצגת תמונת מצב עדכנית של ענף הפלפל בישראל והמגמות במסחר באירופה ובשוק המקומי.כיום, במטרה לסייע בצמצום היקף גידול הפלפלים בערבה נקבע נוהל תמיכה חדש, לשנים 2015 ו-2016, לתמיכה בהסבת שטחי גידול פלפלים באזורי עדיפות לאומית, לחקלאים ותיקים וחדשים. מטרת הנוהל לסייע בהשקעות של חקלאים יצואנים, מאזורי עדיפות לאומית, להסב חלק משטחי גידול הפלפלים לטובת גידולים נוספים.
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15

פלפלים