2015

מצגת מהרצאתה של רוני הרשקוביץ מיום העיון בנושא רימונים שנערך ב-20 ביולי 2015. במצגת נתונים ותובנות על שוקי הרימונים בעולם והתפתחות היצוא מישראל. יבוא הרימונים לאיחוד האירופי והמחירים הסיטוניים בצרפת ובבריטניה (בבריטניה גם מחירים ברשתות השיווק), היבוא לרוסיה והמתחרים.
למצגת רימונים - יעדי שיווק, מתחרים ומחירים

רימונים

 

 

משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/pesticides_revision_fruit_vegetables.aspxמשרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותכחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום השימוש בתכשירי הדברה בפירות וירקות, עורך המשרד מזה שלוש שנים בחינה מחודשת של חומרי הדברה המאושרים לשימוש כיום בישראל.
משרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/ten_years_organic_produce.aspxמשרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקף
טרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/pestcontrol.aspxטרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!