2015

בגיליון זה של "בחזית החקלאות" מספר סקירות תקופתיות של מוצרים שונים (רימונים - רוני הרשקוביץ, תפוחי אדמה וגזרים - ד״ר יעל קחל) - שוק מקומי ויצוא - התפתחויות עיקריות, ייצור ויעדי שיווק, היבוא לאיחוד האירופי ולרוסיה והשיווק בשוק המקומי בישראל. ראיף פלאח מביא דיווח על היצוא החקלאי הטרי בשנת 2014 ״במספרים״. ערך היצוא החקלאי, כמויות היצוא הימי ומדד תנאי הסחר ביצוא.
עליות משמעותיות ביצוא הפירות והירקות ממצרים שעלה בסה״כ בתוך שנתיים מכ-2.5 מיליון טון למעל 3 מיליון טון ב-2014. העלייה הגדולה ביותר הייתה ביצוא העגבניות - עלייה של כ-183% בתוך שנתיים ועלייה של כמעט 130% ביצוא תפו״א באותה תקופה.
בנוסף, מגוון חומרים ומאמרים, תוצרים של החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, כמו גם צילומים מביתן המשרד בתערוכת אגריטך 2015.
כמו תמיד, נשמח לקבל תגובות, הארות והערות לכתב העת -  alizaz@moag.gov.il


"בחזית החקלאות" גיליון מס' 4, אוגוסט 2015
בחזית החקלאות גיליון מספר 4

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב