2015

​דו"ח הוועדה לבחינת מודלים חלופיים להקצאת עובדים זרים. הוועדה הוקמה במהלך מרץ 2015 .

דו"ח הוועדה משקף עבודה משותפת של נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר שלקחו חלק בחשיבה ובדיון אודות ההשלכות של שינוי המודל הנוכחי.


דו"ח הוועדה לבחינת מודלים חלופיים להקצאת עובדים זרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
מה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/floods_agricultural_area.aspxמה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?