2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בחינוך לחקלאות גורם משמעותי בקידום החקלאות, בפיתוח ערכים חינוכיים, חברתיים ומנהיגותיים וכן בחיזוק הכלכלה הישראלית ובטיפוח דור העתיד בחקלאות. לפיכך, הציב לעצמו כמטרה אסטרטגית, לפעול לקידום נושא החינוך לחקלאות בקרב ילדים, נוער, צעירים והציבור הרחב. 
כחלק מתכנית רב-שנתית בתחום חינוך לחקלאות, הגדיר משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מסגרת תמיכה ברשויות מקומיות העוסקות בפעילויות הכוונה ועידוד העסקה של צעירים וחיילים משוחררים בעבודה מועדפת בתחום החקלאות.

פעילות זו כוללת התנסות מעשית וחווייתית בעבודה חקלאית, ומתבצעת בקבוצות לאורך תקופה של מספר חודשים, מתוך מטרה:
• ליצור עניין והתלהבות אצל צעירים המהווים את דור העתיד הפוטנציאלי בחקלאות ולחזק את הקשר של הדור הצעיר לתחום החקלאות.
• להעמיק את ההכרות של צעירים עם תחומי החקלאות השונים, תוך דגש על תחומים טכנולוגיים ומדעיים ועידוד לרכוש השכלה ולעסוק בתחומים אלה.
• לטפח ערכים חינוכיים, חברתיים ומנהיגותיים באמצעות התנסות בעבודה חקלאית.


לקול הקורא והגשת בקשות לתמיכה