2015

לתשומת לבכם, בקשות להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצים לשנת 2016 יש להגיש עד ליום 15/11/2015 אל חשב המועצה לענף הלול, בכתובת: ת.ד 7133, רחוב  קפלן 2 ת"א, מיקוד 61071, או בפקס 03-6952195 זאת בהתאם לדרישות שפורסמו במכתב החשב אשר נשלח למשווקי ביצי המאכל.
לשאלות או בירורים ניתן לפנות לאגף החשב במועצת הלול בטלפון 03-6952320.