2015

בסיכום שלהלן דיווח ותובנות מהשתתפות בסדנת מומחים בנושא שרשרת שיווק המזון שהתקיימה ב- OECD - ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי בפריז, צרפת ב 13 וב 14 באוקטובר 2015. הביקור כלל פגישות עם נציגי ה OECD, נציגים של משרד החקלאות הצרפתי ומנהל החברה הסיטונית הצרפתית מנדר, וביקור בשוק הסיטוני Rungis. מטרת הנסיעה הייתה ללמוד על תפקוד המערכת לשיווק מזון במדינות אחרות, והאפשרויות לשפר תפקוד זה, הן באמצעות שיפור שקיפות המחירים והן באמצעות התערבות ממשלתית.
סיכום ביקור ב-OECD פריז, צרפת (13 – 14 באוקטובר 2015)