2016

דניאל האוסלר, אוקטובר 2016

ב-23 ביוני 2016 אישרה בריטניה את יציאתה מהאיחוד האירופי, ה Brexit , תהליך המשא ומתן על היציאה בפועל מהאיחוד יתבצע כנראה על פי סעיף 50 של אמנת ליסבון וצפוי להימשך שנתיים. בתקופה זו צפויים להמשיך ולהתקיים בין בריטניה למדינות שלישיות הסכמי הסחר החופשיים בהתקשרות של מדינות האיחוד האירופי עם מדינות מצד שלישי ולכן, בטווח הקצר, לא צפויים שינויים דרמטיים במסחר.
בהמשך, בריטניה תאלץ ככל הנראה לפתוח במשא ומתן על הסכמי סחר חופשיים משלה. מהלך זה עלול להשפיע רבות על עלות המסחר בין בריטניה למדינות האיחוד האירופי או מדינות שלישיות, עקב הגדרת מכסים נוספים על הייבוא לבריטניה ודרישות בירוקרטיות נוספות. כתוצאה מכך, עלול להיפגע היצוא מישראל.

סך ההשפעה על יצוא הפירות והירקות הטריים מישראל צפוי להיות מוגבל מכיוון שהנתח של השוק הבריטי ביצוא הישראלי הצטמצם לאורך השנים. בשנת 2015, 13% מכמויות היצוא של ירקות, 13% מהפירות ו-6% מההדרים היו מיועדים לבריטניה. מוצרי היצוא העיקריים לבריטניה: אבוקדו, תמרים, אשכוליות, תפוחי אדמה וגזרים.

 מיפוי השלכות ה Brexit - Britain Exit על שיווק תוצרת טרייה

 

 

מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020
מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/avocado2019.aspxמבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה