2016

הסמינר יתקיים ביום שלישי, י' אלול התשע"ו 13/09/2016, בשעה 08:30 עד 13:30, אולם כהן, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבית דגן. ההרשמה מראש.

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מארגנת סמינר בנושא אסדרת קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות. הרקע לסמינר: הריכוזיות ההולכת וגוברת במקטע הסיטוני והקמעוני בשיווק פירות וירקות
טריים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר בוחן אפשרויות למניעת ניצול יחסי כוחות לא שווים.

נושאי הסמינר  

בסמינר נעסוק בנושאים הבאים:
  • ניצול יחסי כוחות לא שווים בשיווק פירות וירקות  - דוגמאות לפרקטיקות באירופה ובישראל
  • רגולציה בעולם למניעת פרקטיקות לא הוגנות בשיווק תוצרת חקלאית
  • כלים לאכיפת הרגולציה
  • כללים רכים ויוזמות וולונטריות למסחר הוגן והשפעתם
  • האם קיימת בחו"ל הסדרה של פערי תיווך בשיווק פירות וירקות ומהי השפעתה?
  • רגולציה למניעת מכירה במחירי הפסד (loss leader)
  • כלים אחרים להגברת התחרות בשיווק פירות וירקות ויעילותם.
​בסמינר ישתתפו מומחים מהאיחוד האירופי למבנה ואסדרת שרשרת הערך של המסחר בפירות וירקות. נושא הגינות
המסחר בשיווק תוצרת חקלאית מעסיק את החקלאים והמחוקקים במדינות השונות באיחוד האירופי. ב-20 מדינות
באיחוד קיימת רגולציה שמטרתה למנוע ניצול יחסי כוחות לא שווים והתנהגות בלתי הוגנת במסחר בתוצרת חקלאית,
מתוכן 15 עם חקיקה שנקבעה בחמש השנים האחרונות.

הסמינר ממומן על ידי האיחוד האירופי במסגרת התכנית ENPARD - European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural Development .  הסמינר ילווה בתרגום סימולטני.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה  

​לשאלות ניתן לפנות לרוני הרשקוביץ: ronih@moag.gov.il , ד"ר יעל קחל: yaelk@moag.gov.il

לאתר ההרשמה לסמינר לחצו כאן

 

לוח זמנים  

9:00 – 8:30התכנסות
9:15 – 9:00

ברכות:

שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורי צוק-בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

10:15– 9:15התנהגות בלתי הוגנת במסחר בפירות וירקות טריים באירופה, Prof. Jean-Marie CODRON
11:00 – 10:15יוזמות וולונטריות לקידום כללי מסחר הוגנים באירופה והשפעתן, Raymond TANS
11:30 – 11:00הפסקת קפה
12:15– 11:30

הרגולציה בעולם למניעת התנהגות בלתי הוגנת במסחר בתוצרת חקלאית, Yvon AUFFRET, Prof. Jean-Marie CODRON

12:45 – 12:15

האם כלים נוספים יכולים לשפר את תפקוד שרשרת הערך בשיווק פירות וירקות?, Yvon AUFFRET

13:30 – 12:45חלופות לאסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בישראל, ד"ר יעל קחל

לוח זמנים להורדה והדפסה  

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב