2016

הוועדה קיימה שימוע על החלטתה מיום ה-9 במאי 2016 להחלת פיקוח מחירים על פירות וירקות לפי פרק ז' (חובת דיווח) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ה-1996. במסגרת השימוע נתבקשו בעלי העניין מהציבור להגיב בכתב ולאחר מכן ניתנה למספר פונים שביקשו להופיע אפשרות לשימוע בע"פ בפני הוועדה.

 

 

מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020
מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/avocado2019.aspxמבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה