2016

הוועדה קיימה שימוע על החלטתה מיום ה-9 במאי 2016 להחלת פיקוח מחירים על פירות וירקות לפי פרק ז' (חובת דיווח) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ה-1996. במסגרת השימוע נתבקשו בעלי העניין מהציבור להגיב בכתב ולאחר מכן ניתנה למספר פונים שביקשו להופיע אפשרות לשימוע בע"פ בפני הוועדה.

 

 

מדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_july20.aspxמדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות