2016

בגיליון מספר 6 של "בחזית החקלאות" כתבת רקע אודות הרגולציה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובעיקר על האפשרויות לשיפור ולייעול הרגולציה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי.
כמו כן, ניתוח על השפעת המכסות הפטורות ממכס שנתנו לקראת הפסח (15 מרץ עד 15 יולי 2016), על השוק ועל המחיר לצרכן בעמוד 10.
רפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות (בעמוד 18) היא לא דבר שנעשה ביום או בשנה, זוהי תכנית לטווח ארוך. לאחרונה הגיעו להסכמות המגדלים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, לגבי  רפורמה בענף הבקר לבשר וענף המדגה. קיימת חשיבות להמשיך ולבחון מהי הדרך הנכונה לרפורמה במדיניות התמיכה גם בענפי החקלאות הנוספים. בכתבה מוצגת הצעה לתכנית פעולה לרפורמה בשלושה תחומים: הצטיינות באיכות, התייעלות ותמיכה לטווח ארוך. רפורמה כזו צפויה להביא לשינויים במהלך השנים הדורשים הסתגלות והתאמות.

קריאה מהנה!

בחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק - גיליון מס' 6