2016

ערך התפוקה החקלאית בשנת 2015 הסתכם ב-29.5 מיליארד ₪, המהווים ירידה של 2.4% בערך התפוקה במחירים שוטפים בהשוואה לשנת 2014.

כמויות התוצרת החקלאית ירדו ב-3%, לעומת עלייה של 1% במחיר התפוקה החקלאית הכוללת.

הירידה נבעה בעיקר מסעיף הגידולים הצמחיים בשל ירידה של 5.7% בכמות התפוקה וירידה קלה במחיר, בכך נרשמה ירידה של 6.4% בערך התוצרת הצמחית.

בסעיף תוצרת מן החי נרשמה עלייה של אחוז אחד בכמות, ועלייה של 2.9% במחיר התוצרת, מה שהביא לעלייה של 3.9% בערך התפוקה.

סעיף התשומות (לא כולל תמורה למשרות שכיר) רשם ירידה של 5.7%, בעיקר כתוצאה מהוזלה של התשומות הקנויות ב-4%, יחד עם ירידה בכמות התשומות. ערך התוצר המקומי הגולמי רשם עלייה של 3.8%, לאור העובדה שהירידה בתשומה הייתה גדולה מהירידה בתפוקה. הפיצויים והתקבולים הנוספים (כולל פיצויים מביטוח וחלק קטן פיצויי בצורת) רשמו עלייה משמעותית של 20% ,מה שהשפיע על ההכנסה שמקורה בחקלאות שעלתה ב-6.5%. התמורה למשרות שכיר עלתה ב-5% והיתרה לחקלאי עלתה ב-8.5% ל-4.8 מיליארד ₪. למרות העלייה, היתרה לחקלאי הייתה נמוכה יותר מהיתרה לפני שנתיים.

דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך

 

 

מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020
מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/avocado2019.aspxמבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה